Covid-19 - Vi behandler kun kritiske, akutte patienter og Invisalign patienter

Få en tid til kritiske behandlinger

Vi har kun begrænsede tider mandag til fredag

Har du akut smerter?

Ring og vi finder en akuttid til dig

Priser og finansiering

Beregn ca. pris samt se tilskud

Føl dig tryg og smertefri

Vores personale har fokus på dig

Nye regler fra Sundhedsstyrelsen vi må kun behandle kritiske patienter og Invisalign patienter 

Klinikken kan i den kommende tid kun modtage og behandle patienter på klinikken, der har et kritisk behandlingsbehov – og udelukkende efter forudgående telefonisk aftale. Vi behandler også Invisalign patienter, udfører kontroller, udleverer skinner og foretager akutte behandlinger hvis du er en af vores Invisalign patienter. Vi foretager dog ikke gratis forundersøgelser, da det ikke er tilladt lige nu i følge Sundhedsstyrelsens regler.

Er du i tvivl om noget så ring til vores reception og hør nærmere, se vores åbningstider her

Baggrunden er de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som beskriver, hvordan tandlæger skal håndtere COVID-19.

Hvem behandler vi og må vi behandle?

Sundhedsstyrelsen har bestemt, hvilke former for tandbehandling det indbefatter. Det gælder fx behandling af skader i tænder og mund, infektioner, rodbetændelse og svære tilfælde af caries og parodontitis. Det gælder også skader på implantater, broer og fyldninger samt igangværende bøjlebehandling, dvs Invisalign patienter, som kan komme til kontroller, udlevering af skinner og akut problemer, som skal behandles.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer gælder fra den 17. marts 2020 og til og med juni 2020, medmindre Sundhedsstyrelsen melder andet ud.

Det sker for at begrænse smitte og det betyder i praksis, følgende,

Alle ikke-kritiske behandlinger skal udskydes, såsom

 • Regelmæssig undersøgelse og tandrensning
 • Alle forundersøgelser til Invisalign, samt opstart af nye Invisalign behandlinger
 • Tandblegninger

For dig som patient betyder det, at hvis du har en tid og ikke falder ind under kategorien ikke-kritisk patient har vi eller vil vi kontakte dig og flytte din tid.

Kritiske funktioner, som fortsat skal  og må foretages:

 • Behandling af caries
 • Rodbehandling
 • Kronebehandling
 • Tandfjernelser
 • Parodontitis behandling
 • Kontrol og tjek af Invisalign patienter og udlevering af skinner
 • Akutte problemer for invisalign patienter

For dig, som patient betyder det, at hvis du er en kritisk patient, vil du ikke blive kontaktet, men skal forsat møde op til din planlagte behandling.

De nye retningslinjer skal begrænse smitte

De nye retningslinjer kan læses i Sundhedsstyrelsen nye notat: ”Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19”, og notatet lægger de nye retningslinjer for tandklinikkerne.

Det betyder for dig som patient, at vi fremover kun behandler det, der betegnes som kritiske patienter.

Det er Sundhedsstyrelsen, der beslutter og beskriver, hvad der kan betragtes som kritiske funktioner og hvilke særlige forholdsregler, som tandlægerne nu bør tage i praksis samt hvilke aktiviteter og behandlinger, der ikke skal gennemføres af hensyn til smitterisiko. Hos GladTand følger vi alle disse regler.

Målgruppen er samtlige sundhedsindsatser på hele sundheds- og ældreområdet i Danmark under COVID-19-epidemien. Ved samtlige sundhedsindsatser forstås både offentlige og private tilbud – herunder også private tandklinikker, derfor er GladTand også omfattet af reglerne.

Så længe gælder reglerne
Reglerne vil have en varighed fra den 17.03.20 og til og med juni 2020.

Hvad betyder de nye udmeldinger for dig som tandlæge og arbejdet i praksis?
Det betyder, at tandlægen skal stoppe med at tilbyde ikke-kritiske funktioner i praksis, men man kan efter nærmere vurdering tilbyde kritiske funktioner.

Her kan du finde mere information
Du kan læse mere om Corona-virus, hvordan du skal forholde dig, hvis du er udrejst fra et af de særlige risikoområder, samt finde ofte stillede spørgsmål på hjemmesiden coronasmitte.dk.

Udover ovenstående følger GladTand alle sundhedsstyrelsen anbefalinger, som fx

Vi passer derfor godt på dig og bruger altid værnemidler. Vi fortsætter således ufortrødent klinikdriften men tager en række yderligere tiltag for at være med til at forebygge udbredelsen af COVID-19 også kaldt Coronavirus.

Klinikken har åbent med et begrænset nødberedskab og fungerer ellers som normalt. Men det er ikke sikkert din normale behandler er på arbejde, da vi har sendt størstedelen af vores medarbejdere hjem, da vi ikke kan lave normalt tandarbejde.

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan du trygt gå til tandlæge og modtage din behandling, hvis du falder ind under kategorien kritisk-patient.

Når du ankommer til klinikken og opholder dig i venteværelset, skal vi gøre dig opmærksom på følgende:

Husk at holde afstand til de andre patienter i venteværelset

Undlad så vidt muligt at tage ledsagere med ind på klinikken, da vi gerne vil begrænse antallet af personer i venteværelset.

Undlad at opholde dig mere end maksimalt 15 minutter i venteværelset. Hvis det sker så henvend dig til vores reception.

Vi følger myndighedernes vejledninger for håndtering af COVID-19. Nedenfor kan du se en række konkrete tiltag som lige nu gælder i denne særlige situation:

I disse tilfælde kan vi ikke behandle dig, hvis:

 • Hvis du har rejst i udlandet og er kommet hjem inden for de seneste 14 dage.
 • Hvis du er forkølet, hoster eller har feber

I så fald beder vi dig ikke om at møde op på klinikken, og i stedet ringe 38342421 og bestille en ny tid.

Vi sikrer dig som patient

Vores meget høje hygiejneniveau, gør at du som patient trygt kan komme til din behandling hos os.

 • Reglerne betyder bl.a. at alle behandlere og assistenter også bruger ansigtsværnemidler, engangsartikler og sterilt udstyr, og har nogle meget grundige og omfattende afspritningsprocedurer mellem hver patient.
 • Hos GladTand følger vi de nationale infektionshygiejniske retningslinjer for tandklinikker samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til forebyggelse af COVID-19.

Ud over disse regler har vi på klinikken indført andre ekstra tiltag for at sikre hygiejnen yderligere, så I som patienter kan føle jer trygge ved at komme på klinikken. Af disse kan bl.a. nævnes:

 • Vi behandler ikke nogen der har været i udlandet inden for de seneste 14 dage
 • Vi måler temperatur med pandetermometer på samtlige medarbejdere og patienter ved ankomst, for at sikre, at ingen der har feber kommer ind på klinikken.
 • Vi har opstillet håndsprit til vores patienter ved reception, venteværelse og toilet.
 • Vi har indført ekstra afspritning i løbet af dagen af samtlige flader og dørhåndtag som vores patienter kan komme i kontakt med.

Hvis du er tvivl eller har andre spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på info@gladtand.dk eller på telefon 38342421