Lider man af tandlægeskræk ("tandlægeangst", "tandlægefrygt" eller "odontofobi"), er man bange for eller nervøs ved at gå til tandlæge. Nogle er kun lidt bange ­‒ andre særdeles bange. Ubehaget opleves typisk både før og under tandlægebesøg. Årsagen er ofte dårlige erfaringer med tandlægebesøg, som fører til, at man udskyder sin tandbehandling eller helt undgår tandlægebesøg.
 
En væsentlig del af behandlingen af tandlægeskræk består derfor i at opsøge en tandlæge og få en anden og positiv oplevelse med tandlægebesøg.
 
tandlaegeskraek samtale med patient low-low-cut
 
Klinikken har igennem de seneste ti år fokuseret på at tage særligt hensyn til personer med tandlægeskræk. Vi er vant til at tage hensyn på en lang række områder ‒ uanset graden af tandlægeskræk. 
 
På vores tidsbestillingsside kan du markere feltet "tandlægeskræk".
 
Når du kommer hos os første gang, starter vi med at aftale de hensyn, som du har særligt brug for, at vi tager. 
Hvis du ønsker det, kan første konsultation udelukkende bestå i, at du møder tandlægen og sammen aftaler, hvordan eventuel behandling skal foregå.
 
 

Bedøvelse uden sprøjte

Vi tager hensyn på alle de områder, vi kan. Derfor benytter vi naturligvis også det mest komfortable behandlingsudstyr, der findes.
 
Computerstyret bedøvelse med the Wand giver især tre klare fordele:

Ingen traditionel sprøjte ‒ bedøvelsen foregår via en slags bedøvelsespen.
 
 Man kan stort set ikke mærke, at bedøvelsen lægges ‒ ofte kan det slet ikke mærkes. Det skyldes, at nålen er tyndere, og at bedøvelsesvæsken doseres mere jævnt.
 
 Ingen bedøvet kæbe - mere afgrænset bedøvelse. Bedøvelsen læges meget mere lokalt omkring tanden, så man undgår, at hele kæben er bedøvet under og efter behandling. Man kan spise og tale som normalt efter behandling.

 

 

Tandlægeskræk har mange former 

Mange mennesker er nervøse ved eller frygter tandlægebesøg. Det kan være en generel frygt for tandlægebehandling/situationen, eller noget helt bestemt ved en tandlæges behandling: frygt for smerte, bedøvelse, at være fastlåst, at blive talt ned til eller blive skældt ud, er især noget rigtigt mange døjer med.
 
Uanset hvad man frygter, er det muligt for tandlægen at tage de hensyn som er nødvendige, for at oplevelsen bliver en helt anden og positiv oplevelse, frem for de negative oplevelser man har med sig.
 
 

Bryd den onde cirkel

Dårlige oplevelser med tidligere tandbehandling kan føre til, at man udskyder tandlægebesøg. 
 
 Når man undgår tandlægebesøget, fører det til, at man frygter, at behandlingen bliver mere omfattende, bekostelig og ubehagelig.
 
 Dette fører igen til, at man undgår tandlægebesøg.
 
Ud over frygt kan der også være knyttet en oplevelse af skam til det at besøge tandlægen ‒ særligt hvis man ikke har været til tandlæge længe (evt. fordi man netop ikke bryder sig om det). Dermed er en ond cirkel igang, som mange er kommet ind i. 
 
Vi er vant til at tage godt imod og tage hensyn til personer som ikke har været til tandlæge længe og kan hjælpe dig med at bryde den onde cirkel. Har man først brudt cirklen og fået en ny og positiv erfaring med det at gå til tandlæge, bliver det med tiden lettere ved efterfølgende besøg.
Ved din konsultation kan vi også give dig et konkret overblik over hvad der trænger og hvad det vil koste at få det lavet. 
 
 

Årsager til tandlægeskræk

Ubehaget hænger typisk sammen med, at man forventer en gentagelse af en dårlig oplevelse. Det kan eksempelvis være:
 
 Dårlige erfaringer med en tandlæges adfærd eller behandling, f.eks. utilstrækkeligt hensyn, mangelfuld information eller manglende aftaler om behandling. 
 
 Oplevelser med smerter ‒ f.eks. utilstrækkelig bedøvelse ‒ i forbindelse med tidligere tandbehandlinger.
 
 

Er tandlægeskræk almindeligt?

Når man selv lider af tandlægeskræk, kan man nemt føle sig alene med det. Men tandlægeskræk er faktisk meget udbredt. Hele 40 pct. af danskerne lider af en eller anden grad af tandlægeskræk. For ca. 5 pct. er det en decideret fobi ‒ odontofobi. Det er således også en væsentlig årsag til, at mange mennesker udskyder tandlægebesøgene i årevis.
 
Såvel tandlæge som den person der oplever ubehaget, kan heldigvis gøre nogle ting, som kan ændre ved den situation. Vores erfaring er, at vi sammen kan gøre nogle enkle ting, som gør, at det at gå til tandlæge bliver lettere og behageligere.
Der er både nogle ting, du selv kan gøre og ting, som tandlægen kan gøre, så det bliver behageligere og lettere for dig.
 
 

Hvad kan du selv gøre ved tandlægeskræk?

 Du kan vælge en tandlæge, som du føler dig tryg ved ‒ en person du føler, at du har tillid til.
 
 Du må meget gerne fortælle din tandlæge om det ubehag, du oplever eller har oplevet, og husk på, at du ikke er alene om at være bange for at gå til tandlæge.
 
 Du kan selv være med til at bestemme behandlingstempoet.
 
 Du kan tage en ven med, hvis du ønsker det.
 
 Du kan (hos os) vælge at høre noget afslappende musik.
 
 Du kan lave afslapningsøvelser, før du tager hjemmefra (vejrtrækningsøvelser og afspænding).
 
 

Hvad kan tandlægen (vi) gøre ved tandlægeskræk?

 Hvis patienten skal kunne have tillid til sin tandlæge, er det afgørende, at tandlægen er bevidst om sit ansvar for den enkelte patient og respekterer personens grænser.
 
 Det er desuden vigtigt, at tandlægen accepterer, at nogle patienter er særligt bange for situationen.
 
 Tandlægen kan tage alle de hensyn, som betyder noget for den enkelte patient.
 
 Når tandlægen løbende informerer om behandlingen og lytter til patientens ønsker, kan behandlingen foregå på en måde, som medfører et minimalt fysisk og psykisk ubehag for patienten.
 
 Ved at lægge bedøvelse forsigtigt og omhyggeligt kan tandlægen sikre sig, at mulige smerter kontrolleres allerede før, de opstår. Det er vores erfaring, at elektronisk styret bedøvelse minimerer ubehaget ved bedøvelse markant.
 
 

Få et overblik  

Vi behandler flere gange dagligt patienter med tandlægeskræk, og vi har forståelse for, at det er vigtigt at tage særlige hensyn. De konkrete hensyn aftales med tandlægen før behandlingen. Ved første besøg kan det være en god idé at have en ven med, hvis man ønsker det. 

Vi har gode erfaringer med at behandle personer, som ikke har været til tandlæge i mange år. Her kan det ofte være en hjælp, hvis vi starter med at lave en oversigt over eventuelle behandlinger, så det hele bliver mere overskueligt og konkret. Derfra kan man så aftale, hvad der skal ske og hvornår alt efter, hvad den enkelte er parat til. 

Klinikken har igennem de seneste ti år hjulpet rigtig mange mennesker med tandlægeskræk ‒ nogle har ikke været til tandlæge i mere end 20 år. Uanset hvornår du sidst var til tandlæge, og om du er lidt eller meget bange, er du velkommen hos os.
Vi håber, at du vælger at tage det næste skridt, så du kan få det bedre med dine tænder fremover. 
 
 

 

 

Hvad koster en indledende konsultation uden behandling?

 Undersøgelse og prisoverslag på behandling: kr. 299,- (tilskud fra "danmark": kr. 110,-) 
 Digital røntgenoptagelse af kindtænder i over- og underkæbe: kr. 184,- (tilskud fra "danmark": kr. 68,-) 
 = kr. 483,- hvis du ikke er medlem af Sygeforsikringen "danmark"
 = kr. 305,- hvis du er medlem af Sygeforsikringen "danmark"
Dertil kommer eventuelle enkelttandsoptagelser kr. 139,- pr. tand (hvor mange afhænger af behov. Tilskud fra "danmark": kr. 68,- pr. stk.).
Eventuel panoramaoptagelse af alle tænder på en gang som supplement kr. 712,- (tilskud fra "danmark": kr. 235,-)  
Hvis du aftaler tandrensning eller anden behandling, kan du se alle priser her.

Udeblivelse/for sent afbud

Udeblivelse koster:
 kr. 247,- ved 1/2 time afsat.
 kr. 480,- ved op til 45 minutter afsat.
 kr. 713,- ved mere end 45 minutter afsat.
Afbud meddeles i god tid og senest 24 timer før den aftalte tid, i klinikkens åbningstid.

  

 

 
 
 
 
logo
Gladtand.dk er medlem af co2 neutralt website
tandlaege-foreningen